• Vi§VÉ | VIVE

Et brennende engasjement for dine rettigheter

Vive Advokater
Kompetanse og fagområder

Kompetanse og fagområder

Vi§Vé Advokater bistår våre klienter med å finne praktiske løsninger som er godt juridisk forankret.

Vi har bred og variert erfaring fra mange rettsområder med særlig kompetanse sombistandsadvokat og i saker vedrørende barn, familie, arbeids - og utlendingsrett.

Våre advokater

Gunhild Vehusheia

gv@viveadvokater.no

+47 99889988

Silje Marie Finsæther Lourens

smf@viveadvokater.no

+47 88998899

Les mer om dem

Utdannelse og erfaring

Gunhild Vehusheia, partner i Vi§VE, har arbeidet mye med ulike former for utnytting av utsatte og sårbare grupper i Norge, f.eks. med tvangsarbeidssaker og utnyttelse av au pairer.

Hun har opparbeidet seg en særlig kompetanse både innen praktiske og juridiske problemstillinger knyttet til menneskehandel, tvangsarbeid og vold i nære relasjoner mot barn, kvinner og menn.

Hun har skrevet flere artikler og innlegg om ulike juridiske tema, og har holdt mange foredrag innen temaet både i inn og utland.

Utdannelse og erfaring